9ไม้มงคลเสริมดวงชีวิตราบรื่น

ต้นโกศล ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือการสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขโกศลเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย

ต้นแก้ว
เปน็ ไม้มงคลอีกชนิดหนึง่ ทีน่ ิยมปลูกกนั มาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกล่ินหอมเย็นอย่างน่าชื่นใจส่งผลให้ มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ลักษณะของดอกจะมีสีขาว แซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบายต

ต้นกวนอิม เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพบูชากันทั่วไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่า เมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิดความร่ำรวย”

ต้นดาวเรือง เป็นดอกไม้มงคล ที่นิยมปลูกกันมากด้วยชื่อที่เป็นมงคลและสีเหลืองดั่งทอง “เสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีเงินมีทอง

ต้นวาสนา ด้วยความเชื่อว่า “ทาให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดี เกิดความสุข
สมหวัง ถือเป็นไม้เส่ียงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก จะ
ทาให้มโี ชคลาภ ปรารถนาส่ิงใดก็จะได้ดังหวัง ซึ่งลักษณะของพันธ์ุไม้ชนิดนี้
มีใบเรียม แหลม ยาว สีเหลือง หรือสีขาวอมเหลือง ดอกวาสนามีสีขาวไป
จนถึงสีชมพู มีกลิ่นหอม

ต้นโป๊ยเซียนจะเป็นโป้ยเซียนพันธุ์ใดก็ได้ แต่จะต้องมีดอกสีเหลืองหรือสีส้ม และ
จะเป็มงคลอย่างยิ่งหากเป็นสีส้มหรือสีเหลืองในดอก
เดียวกัน โป๊ยเซียนไม้แห่งโชคลาภจะนาโชคลาภมาให้กับผู้ปลูก สมัยก่อน
เชื่อกันว่า หากโป๊ยเซียนบ้านไหนบาน 8 ดอก 16 ดอก ถือเป็นของ
ธรรมดา แต่ถา้ 8 ดอกน้ันมีสีสวย ขนาดใหญ่ และดอกเรียงกันเป็นระเบียบ
กอ็ าจทาให้เจา้ ของบ้านมีโชคเปน็ เงนิ แสนไดเ้ หมือนกัน

ต้นนางกวักเชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นนี้ จะเหมือนมีนางกวัก มากวักเงิน
กวักทอง กวักสิ่งดีดี เข้าสู่บ้าน ทาให้เงินทองไหลมาเทมา โชคลาภไม่
ขาดสาย ค้าขายดี มีกาไรมากย่ิงขึ้น ส่วนใหญ่ตามบ้านนิยมปลูกต้น
นางกวักเอาไว้ติดสวน นอกจากจะทาให้เกิดความเป็นมงคลแล้ว ยังช่วย
เสริมให้บริเวณเกดิ ความสวยงามได้อีกด้วย

 ต้นชบาถือเป็นต้นไม้มงคลด้วยความเชื่ออว่า ให้คุณด้านการงานเจริญก้าวหน้าไร้ปัญหาและอุปสรรค บางทีมีความเชื่อว่า ต้นชบา ไม่ควรปลูกภายในบริเวณบ้าน เพราะว่าดอกชบามักถูกนาไปใช้ในเรื่องที่ไม่
เป็นมงคล อาทิ การนามาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อสวมคอนักโทษก่อนประหาร ซึ่งกขึ้นนอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล

ต้นบานไม่รู้โรย ประเภท ล้มลุก ความหมาย คู่รักไม่โรยราดอกบานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงด้านความรัก ให้ผลิบานไม่รู้โรย ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความผูกพันต่อกันยาวนาน เชื่อว่าหากบ้านใดปลูกดอกบานไม่รู้โรยแล้ว จะทำให้คู่รักนั้นรักกันยาวนานแสนนาน

ติดตามสาระอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

การเลี้ยงไก่ชน

ตรวจหวยฮานอย

ข่าวฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อยากศัลยกรรม ต้องรู้

มวยไทย ออนไลน์

กีฬาแข่งรถ

เกมยิงปลาออนไลน์

ข่าวกีฬา ฟุตบอล

แนะนำสถานที่น่าเที่ยวทั่วไทย

เทคนิคการเล่นพนัน

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: